Jaká je výše dotace?

Konkrétní výše podpory u jednotlivých velikostí je ovlivněna vždy regionem, ve kterém se podnik nachází.
  • Malé podniky     – 55-65 %  méně než 50 zaměstnanců
  • Střední podniky – 45-55 %  50 až 249 zaměstnanců
  • Velké podniky    – 35-45 %  250 a více zaměstnanců
Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
Maximální výše dotace: 200 mil. Kč

Projekty musí být realizovány mimo území Hl. m. Prahy (sídlo firmy tam být může).